Välkomna till oss på Logga Ekoll AB, transparent
Vi arbetar med undersökningar och utredningar inom miljö-, vatten- och naturvård. Vi har expertkunskaper i ekologi både i vatten och på land. Bevarande av biologisk mångfald, hållbar användning av naturresurser, vetenskaplig kvalitet och ett stort engagemang är nyckelord i vårt arbete.

 

Bevarande av biologisk mångfald, hållbar användning av naturresurser, vetenskaplig kvalitet och ett stort engagemang är nyckelord i vårt arbete.
Kontakt:
Ekoll AB
Majgatan 17 b, 215 65 Malmö
Telefon: 0704-830 850 (Marika Stenberg), 0704-93 27 86 (Per Nyström)
E-post:ekoll@ekoll.net

JUST NU!

Följ oss på Facebook och Instagram för att få löpande uppdateringar om vad vi arbetar med.