Aktuellt

Det senaste från vår Facebook-sida

Sortering och bestämning av bottenfauna från Hammarsjön

Facebook photo

Dagens goda gärning. Hjälpte VA syd att rädda salamandrar och årsungar av ätlig groda från en brunn i Käglinge naturområde

Facebook photo

Elfiske för Skönadals fiskevårdsförening i Kabusaån och dess biflöden. Med Lasse, Fred och Simon

Facebook photo

Provtagning av bottenfauna i Hammarsjön igår. Något blåsigt och blött.

Facebook photo

Preparering av prover i köksmiljö. Ja, för analyser av stabila isotoper. Ja, för att lista ut vad flodkräftor i dammar egentligen ätit och växt av. Projekt för Sala kommun och jordbruksverket

Facebook photo