Aktuellt

Senaste från vår Facebook-sida

Inventerar klockgrodor i Sjöbo, Tomelilla och Sjöbo kommuner. Men kan inte låta bli att träna på citronfläckad kärrtrollslända och blå kejsartrollslända. Snart inventerar vi nämligen sländor och vattenskalbaggar i Skåne!

Facebook photo

Märkning av flodkräftor och fångst av romhonor inom flodkräftprojekt för Sala kommun samt projekt för Länsstyrelsen Skåne.

Facebook photo

Exkursion till Bäckhalladalen inom projektet Semiaquaticlife

Facebook photo

Tre dagars besök vi flodkräftodling nära Flensburg i Tyskland. Tillväxstäsongen förlängs genom att yngel kläcks tidigare på året i växthusmiljö för att sedan sättas ut. Detta kommer vi att utveckla inom flodkräftprojektet för Sala kommun. Spännande!

Facebook photo

Fångst av flodkräfta för märkning och sedan kontroll av tillväxt. En del av flodkräftprojekt för Sala kommun.

Facebook photo