Projekt Faunaväkteri

Ett pilotprojekt som ska utvärdera om befintliga hjälpmedel som finns tillgängliga är tillräckliga för att alla ska kunna artbestämma groddjur och rapportera dem till Artportalen. Syftet är också att på sikt starta upp ett nationellt faunaväkteri för groddjur.

Här kan du ladda ner underlag
* Infobroschyren om Faunaväkteri groddjur
* Grodans år

Följ gärna projektet på Facebook. Gå med i gruppen för att anmäla ditt intresse eller skicka ett mail till ekoll@ekoll.net