Kräftor och fisk

Vi har gedigen forsknings- och/eller praktisk erfarenhet av undersökningar och inventeringar samt odling av kräftor och fisk.I nära samarbete med SLU, Sötvattenslaboratoriet, arbetar vi med kräftrelaterade frågor såsom förvaltning, bevarandearbete och sjukdomar. Vi inventerar fisk och kräftor i såväl sjöar som vattendrag genom standardiserade metoder såsom nät- och elfiske samt med kräftmjärdar.

 

Vi utvärderar provfiskeresultat i kombination med andra analysdata såsom vattenkemi och ger åtgärdsförslag till fiskevårdsföreningar och kräftodlare i hela landet.

 

Just nu är vi med i ett projekt som ska utarbeta en manual för flodkräftodling. Foldrar finns att ladda ner här på svenska och engelska.

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Kräftfisk1 Kräftfisk2

Ex. på projekt/rapporter:
• Utveckling av förvaltningen av signalkräfta (Fiskeriverket/SLU Sötvattenslaboratoriet).
• Bekräfta dina vatten. På uppdrag av SLU har vi skrivit några kapitel i denna kräfthandbok samt faktagranskat boken. Utgiven av Sveriges fiskvattenägareförbund.
• Utveckling av förvaltningen av signalkräfta (Fiskeriverket/SLU Sötvattenslaboratoriet).
• Utvärdering av förutsättningar för kräftor i Finjasjön.
• Signalkräftan i Vättern- ekologisk betydelse och kunskapsluckor.
• Rekommendationer för fiskevårdande åtgärder vid Rolsberga.
• Statusklassificering av Härstorpssjön i Blekinge utifrån nätprovfiske.
• Utredning av orsaken till flodkräftans tillbakagång i sjön Vrången, Jönköpings län.