Pågående projekt

Samordning och biogeografisk uppföljning
På uppdrag av länsstyrelsen Skåne har Ekoll AB fått i uppdrag att samordna åtgärdsprogrammen för hotade groddjur samt för den biogeografiska uppföljningen av groddjur och blodigel.
2018-01-11

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Flodkräftans ABC
I samarbete med SLU ska Ekoll AB ta fram ett enkelt utbildningspaket om flodkräftodling. Detta hittar du här www.slu.se/krafta
2017-08-01

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Flodkräftodling- en manual
Ekoll AB medverkar i ett nytt flerårsprojekt med att ta fram en handledning för odling av flodkräfta samordnat av Sala kommun. Foldrar finns att ladda ner här på svenska och engelska.
2017-07-01

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Järn- och aluminiumurlakning
På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne ska Ekoll AB utreda järn- och aluminiumurlakning från invallningar och dräneringar på torvjordar i Skåne län.
2016-10-03

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

SemiAquaticLife
Ekoll AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne att fungera som projektassistenter samt bistå med naturvårdstjänster inom Life-projektet SemiAquatic Life.
2016-05-31

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Högestad & Christinehof
På uppdrag av Högestad & Christinehof Förvaltnings AB projektleder Ekoll AB våtmarksanläggning.
2016-03-01

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Åtgärdsprogram för Temporära vatten
Ekoll AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge län att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för Efemära vatten med fokus på dykaren Hydaticus continentalis, hästskoräkan (Triops cancriformis), spetssköldbladfotineng (Lepidurus apus) och linsräkan (Limnadia lenticularis). 
2016-02-19

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Sveriges mikroalgkommitté
Susanne Gustafsson på Ekoll AB sitter med i SMHI:s expertkommitté för mikroalger och Gertrud Cronberg är suppleant.
2011-11-03

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

flodkrafta-hane
Projekt1LIFE
Projekt3
Miljö2
Projekt4
Plankton1