Pedagogik

Ekoll planerar/utvecklar och leder kurser både på svenska och på engelska samt genomför exkursioner, fältvandringar och guidningar för alla målgrupper. Vi håller ofta föredrag/bildvisningar för ex. universitet, länsstyrelser, kommuner, fiskevårdsföreningar och naturskyddsföreningen.

 

Vi har regelbundna kontakter med media och har medverkat i exempelvis ”Mitt i naturen”, ”Naturmorgon” samt ”Vetenskapsradion”. 

 

Har du någon ide´ eller önskemål är det bara att kontakta oss så hjälper vi till att förverkliga denna/detta!

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Pedagogik1 Pedagogik2

Ex. på undervisning på Lunds universitet och vid SLU, Alnarp:
• Vattenvård, biologisk miljöövervakning, bevarandebiologi för yrkesverksamma, samhällsplanering med klimatperspektiv, limnologi, miljövetenskap, utformning av vattenmiljö, naturvetenskap för samhällsvetare m fl kurser.

 

Ex. på övriga pedagogiska uppdrag:
• Handledning av examensarbetare och praktikanter
• Föredrag på nationell kräftkonferens i Jönköping
• Föredrag om kräftor på årsmöten för Vrångens FVO, Vittsjöns FVO, Ånimmens, Läens FVO mfl
• Föredrag efter inbjudan vid de nationella vattendagarna vid flera tillfällen
• Groddjursguidning på Österlen för Klarälvdalens folkhögskola
• Groddjursguidning i Stenshuvuds Nationalpark
• Våtmarkskurser bl a. inom Greppa näringen
• Vattendragsvandring för Kvesarums vattendragsgrupp
• Sommarnattens natur på Christinehofs slott vid flera tillfällen
• Kurs i planktontaxonomi, Stockholms vatten