Publikationer

De rapporter vi tar fram tillhör i allmänhet våra uppdragsgivare. Kontakta därför i första hand uppdragsgivaren i fall du vill ha tag på en rapport. De flesta uppdragsgivare har hemsidor där rapporterna läggs ut.

Här är ett urval av våra rapporter:
2018
•Nyström, P. & Stenberg, M. (2018) Flodkräftan i Värsjön 2018 - en bedömning av förutsättningarna efter kräftpestutbrottet 2016. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

•Åbjörnsson, K., Stenberg, M & Sohlenius, G. (2018) Järn- och aluminiumurlakningar från invallningar–  en undersökning av tre områden i Skåne. på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

•Nyström, P., Stenberg, M. & Hertonsson, P. (2018) Biogeografisk uppföljning av dykarskalbaggar och trollsländor i Skåne 2018. På uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland.

•Nyström, P., Stenberg, M. & Gustafsson, S. (2018) Naturvärdesbedömning med beskrivning av ekosystemtjänster Maglehill i Höör. På uppdrag av Höörs kommun.

•Stenberg, M. & Nyström, P. (2018) Inventering av strandpadda på öar i norra Halland, juni 2018. På uppdrag av Länsstyrelsen Halland.

•Nyström, P. (2018) Signalkräftan - ett PM om dess påverkan på sötvattensekosystem. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne via Naturcentrum AB.

•Nyström, P., Jansson, T. & Edsman, L. (2018) Kräftodlingens ABC – handbok för odlare. På uppdrag av SLU och Jordbruksverket.

•Hertonsson, P & Stenberg, M. (2018) Groddjursinventering Västra Ingelstad. På uppdrag av Vellinge kommun.

•Nyström, P. & Stenberg, M. (2018) Kompletterande hänsyn till groddjur i detaljplan i Hedeskoga, Ystad Kommun. På uppdrag av Ystad kommun.

•Pärlklint, L.-G. (2018) Inventering av nedfallna träd mellan Boråsbanan och Kvarnagården i Himleån, Varbergs kommun 2018. På uppdrag av Varbergs flugfiskeklubb.

•Pärlklint, L.-G. (2018) Förstudie och fiskevårdsplan över området från Fågelåkra till Annestorp i Himleåns huvudfåra, Varbergs kommun. På uppdrag av Varbergs flugfiskeklubb.

•Pärlklint, L.-G. (2018) Förstudie och fiskevårdsplan nedströms Bobergs kraftverk i Suseån, Falkenbergs kommun. På uppdrag av Sportfiskeklubben Laxen, Halmstad.

•Hertonsson, P., Nyström, P. & Stenberg, M. (2018) Sjöfågel i Ringsjön - har antalet rastande fåglar påverkats av reduktionsfisket? På uppdrag av Ringsjöns vattenråd.

•Nyström, P. & Stenberg, M. (2018) Reduktionsfiske i Ringsjön 2005-2017. Fiskbeståndens utveckling och riktlinjer för fortsatta åtgärder. På uppdrag av Ringsjöns vattenråd.

2017
•Stenberg, M. & Åbjörnsson, K. (2017) Produktionsvåtmarker vid Albäcken 2014-2017 – resultatsammanställning. På uppdrag av Trelleborgs kommun. 

•Hertonsson, P., Stenberg, M., Nyström, P. & Pärlklint, L.-G. (2017) Fisk och stormusslor i Bråån vid Rolsberga - förekomster fem år efter ombyggnad av väg E22. På uppdrag av Trafikverket.

•Pärlklint, L-G. (2018) Inventering av nedfallna träd mellan Boråsbanan och Kvarnagården i Himleån, Varbergs kommun 2018. På uppdrag av Varbergs Flugfiskeklubb.

•Nyström, P. och Stenberg, M (2017) Groddjur i Skåne 2017 - Verksamhetsberättelse för arbetet med Åtgärdsprogram och Biogeografisk uppföljning. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

•Åbjörnsson, K. & Stenberg, M. (2017) Järn- och aluminiumurlakningar från invallningar – en litteraturstudie. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

•Pärlklint, L-G. & Stenberg, M (2017) Inventering och projektplan med kostnadsberäkning för fiskevårdsåtgärder i Lillån ”Åby och Lerbergsträckan” i Kungsbacka kommun. På uppdrag av Kungsbackaåns fiskeområdesförening.

•Pärlklint, L-G. & Stenberg, M (2017) Biologiska värden i Sillesjödammarna. På uppdrag av Varbergs Flugfiskeklubb.

•Nyström, P., Hertonsson, P. & Stenberg, M (2017) Strandpaddan på Balgö – rekommendationer för bevarande, baserat på fältbesök i juni 2017. På uppdrag av Länsstyrelsen Halland.

•Nyström, P. & Stenberg, M. (2017) Utlåtande gällande insamling av herptiler på Skånes djurpark. På uppdrag av Skånes djurpark.

•Nyström, P. & Stenberg, M. (2017) Detaljplan för Stiby 28:1 mfl, Sölvesborg. Kommentarer med hänsyn till biologisk mångfald. På uppdrag av Grönslätts intresseförening.

•Nyström, P., Hertonsson, P. & Stenberg, M. (2017) Sölve grustag och strandpaddan- förslag till långsiktiga skötselåtgärder. På uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge län.

•Nyström, P., Hertonsson, P. & Stenberg, M. (2017) Biologiska värden i Sillesjödammarna. På uppdrag av Nordic sugar.

•Nyström, P., Hertonsson, P. & Stenberg, M. (2017) Groddjursinventering inför detaljplaneläggning i ”Sockerstan” i Staffanstorp. På uppdrag av Staffanstorps kommun.

•Nyström, P., Stenberg, M. & Hertonsson, P. (2017) Groddjursinventering inför detaljplan. Brogårda 7:1 i Bjuv. På uppdrag av Tyréns AB.

•Nyström, P., Stenberg, M. & Hertonsson, P. (2017) Biogeografisk uppföljning av groddjur samt blodigel- PM för inventering och rapportering. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Äldre publikationer
2006-2016 

publikationer2publikationer1publikationer3