Publikationer

De rapporter vi tar fram tillhör i allmänhet våra uppdragsgivare. Kontakta därför i första hand uppdragsgivaren i fall du vill ha tag på en rapport. De flesta uppdragsgivare har hemsidor där rapporterna läggs ut.

 

Här är ett urval av våra rapporter:
2018
•Hertonsson, P., Nyström, P. & Stenberg, M. (2018) Sjöfågel i Ringsjön - har antalet rastande fåglar påverkats av reduktionsfisket? På uppdrag av Ringsjöns vattenråd.

•Nyström, P. & Stenberg, M. (2018) Reduktionsfiske i Ringsjön 2005-2017. Fiskbeståndens utveckling och riktlinjer för fortsatta åtgärder. På uppdrag av Ringsjöns vattenråd.

2017
•Pärlklint, L-G. (2018) Inventering av nedfallna träd mellan Boråsbanan och Kvarnagården i Himleån, Varbergs kommun 2018. På uppdrag av Varbergs Flugfiskeklubb.

•Nyström, P. och Stenberg, M (2017) Groddjur i Skåne 2017 - Verksamhetsberättelse för arbetet med Åtgärdsprogram och Biogeografisk uppföljning. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

•Åbjörnsson, K. & Stenberg, M. (2017) Järn- och aluminiumurlakningar från invallningar – en litteraturstudie. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

•Pärlklint, L-G. & Stenberg, M (2017) Inventering och projektplan med kostnadsberäkning för fiskevårdsåtgärder i Lillån ”Åby och Lerbergsträckan” i Kungsbacka kommun. På uppdrag av Kungsbackaåns fiskeområdesförening.

•Pärlklint, L-G. & Stenberg, M (2017) Biologiska värden i Sillesjödammarna. På uppdrag av Varbergs Flugfiskeklubb.

•Nyström, P., Hertonsson, P. & Stenberg, M (2017) Strandpaddan på Balgö – rekommendationer för bevarande, baserat på fältbesök i juni 2017. På uppdrag av Länsstyrelsen Halland.

•Nyström, P. & Stenberg, M. (2017) Utlåtande gällande insamling av herptiler på Skånes djurpark. På uppdrag av Skånes djurpark.

•Nyström, P. & Stenberg, M. (2017) Detaljplan för Stiby 28:1 mfl, Sölvesborg. Kommentarer med hänsyn till biologisk mångfald. På uppdrag av Grönslätts intresseförening.

•Nyström, P., Hertonsson, P. & Stenberg, M. (2017) Sölve grustag och strandpaddan- förslag till långsiktiga skötselåtgärder. På uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge län.

•Nyström, P., Hertonsson, P. & Stenberg, M. (2017) Biologiska värden i Sillesjödammarna. På uppdrag av Nordic sugar.

•Nyström, P., Hertonsson, P. & Stenberg, M. (2017) Groddjursinventering inför detaljplaneläggning i ”Sockerstan” i Staffanstorp. På uppdrag av Staffanstorps kommun.

•Nyström, P., Stenberg, M. & Hertonsson, P. (2017) Groddjursinventering inför detaljplan. Brogårda 7:1 i Bjuv. På uppdrag av Tyréns AB.

•Nyström, P., Stenberg, M. & Hertonsson, P. (2017) Biogeografisk uppföljning av groddjur samt blodigel- PM för inventering och rapportering. På uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.  

Äldre publikationer
2006-2016 

publikationer2publikationer1publikationer3